Οδηγίες για αρχεία με password

Όλα τα αρχεία και σημειώσεις του μαθήματος, καθώς και όλα τα σχετικά βοηθήματα θα είναι προστατευμένα με password.

Το password για ολα τα αρχεία θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το Εργαστήριο ΜΕΚ.

Τα αρχεία μορφής pdf με τις σημειώσεις του μαθήματος θα χρειάζονται αυτό το password για να ανοίξουν. Από εκεί και πέρα η λειτουργία τους θα είναι κανονική.

Τα αρχεία μορφής exe πάλι θα χρειάζονται password για το άνοιγμα τους (το ίδιο), ενώ θα υπάρχει και ημερομηνία λήξης, πέραν της οποίας δεν θα ανοίγουν.

Παρά την μικρή ενόχληση, αυτό γίνεται για να προτατευτεί το περιεχόμενο, το οποίο δημιουργήθηκε και συνεχώς ανανεώνεται, με πολύ κόπο. Αρχεία περασμένων ετών ήδη έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να αντιγράψει το περιεχόμενο, εικόνες, video κ.λ.π..