Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Γ018 την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, ώρα 15 (μετά την λήξη της θεωρίας). Στην συνέχεια θα ακολουθήσει κανονικά το μάθημα των Τμημάτων του Εργαστηρίου.

Τα μαθήματα ΜΕΚ ΙΙ Θεωρία και Εργαστήριο θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013. Οι ώρες Τρίτη 12-14 Θεωρία, 14-15 ΑΠ, Εργαστήριο 15-17 και 17-19 (2 τμήματα). Όλα θα γίνονται στην αίθουσα Γ018 του Εργαστηρίου.

Από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία του ιστοχώρου του Εργαστηρίου ΜΕΚ. Αρχικά σε απλή μορφή, σταδιακά θα προσπαθήσουμε να τον εμπλουτίσουμε Πλέον όλες οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές σημειώσεις θα διατίθενται από εδώ. Εδώ επίσεις θα αναρτώνται όλες οι βαθμολογίες και ανακοινώσεις. Ελπίζω …

Έναρξη λειτουργίας ιστοχώρου. Read more »