Την Τρίτη 19/11/2013 θα πραγματοποιηθεί η 1η εξέταση του Εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ και για τα 2 Εργαστηριακά Τμήματα. Θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο στις κανονικές ώρες του κάθε τμήματος (15-17 και 17-19).

Λόγω Γενικής Συνέλευσης Σπουδαστών την Τρίτη 05/11/2013 12:00 – 16:00 και της σχετικής απόφασης της ΣΤΕΦ δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θεωρίας την ημέρα αυτή, ενώ τα αντίστοιχα Εργαστηριακά Τμήματα θα αρχίσουν από τις 16:00 και μετά. Η ανακοίνωση …

Γενική Συνέλευση Σπουδαστών 05/11/2013 12:00 – 16:00 – Αναβολή μαθημάτων Read more »