Λόγω καθυστέρησης αποστολής βαθμολογιών στη Γραμματεία οι εγγραφές για το Εργαστήριο ΜΕΚ Ι μετατίθενται για την Τετάρτη 05/03/2014, και ώρες  13:00 – 18:00.

Διευκρινίζεται ότι τελικά δικαίωμα να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην εξέταση αυτή έχουν όλοι όσοι παρακολούθησαν τα μαθήματα, παρέδωσαν εργασίες και έχουν κοπεί αυτό το εξάμηνο (ανεξαρτήτως βαθμού που πήραν).

Οι εγγραφές του Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι θα γίνουν ηλεκτρονικά από την σελίδα του Εργαστηρίου (μενού στην μπάρα επιλογών). Το σύστημα θα ανοίξει και θα δέχεται εγγραφές την Πέμπτη 27/02/2014 και ώρα 13:00 ακριβώς, και θα κλείσει την ίδια μέρα στις …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι Εαρινού Εξαμήνου έτους 2013 – 2014 Read more »

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την βαθμολογία της εξέτασης ΜΕΚ ΙΙ Θεωρίας, χειμερινού εξαμήνου 2013 – 2014. 2014021_270702_public Υπενθυμίζεται προηγούμενη ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα που μπορεί να προσέλθει όποιος σπουδαστής επιθυμεί, για να δει το γραπτό του.

Όσοι κόπηκαν στο Εργαστήριο ΜΕΚ ΙΙ με 4 αυτό το εξάμηνο μπρούν να δώσουν ακόμα μία επαναλήπτική εξέταση. Θα αναφέρεται σε όλη την ύλη, με κλειστές σημειώσεις και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/02/2014 ώρα 17 – 19 μμ στο Εργαστήριο …

ΜΕΚ ΙΙ Εργαστήριο, κομμένοι με 4 Read more »

Όποιος επιθυμεί τα δεί το γραπτό του ή έχει κάποια απορία σχετική με το βαθμό του σε όλα τα μαθήματα ευθύνης μας, παρακαλείται να έρθει στο γρφείο ΔΑ2 την Δευτέρα 10 Φεβ. ώρες 13 – 15. Καμία άλλη στιγμή δε …

Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του… Read more »

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την βαθμολογία της εξέτασης ΜΕΚ Ι Θεωρίας, χειμερινού εξαμήνου 2013 – 2014. 2014021_270403_public Να σημειωθεί ότι λόγω του μπερδέματος σε αυτή την εξεταστική εμφανίζονται πολλοί εκτός λίστας ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Θα …

Βαθμολογία ΜΕΚ Ι Θεωρίας Χειμερινού Εξαμήνου 2013 -2014 Read more »

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την βαθμολογία της ειδικής εξέτασης ΜΕΚ Ι Εργαστηρίου, χειμερινού εξαμήνου 2013 – 2014, για όσους έχουν κοπεί στο παρελθόν με 4. 2014021_271403_public Είχε τονισθεί πολλές φορές ότι η ειδική αυτή εξέταση ήταν μόνο για …

Bαθμολογία ΜΕΚ Ι Εργαστηρίου, χειμερινού εξαμήνου 2013 – 2014 (Ειδική εξέταση για τους κομμένους με 4) Read more »