Απο σήμερα όλα τα αρχεία και σημειώσεις του μαθήματος, καθώς και όλα τα σχετικά βοηθήματα θα είναι προστατευμένα με password και με ημερομηνία λήξης πέραν της οποίας δε θα ανοίγουν. Το password για ολα τα αρχεία θα αναρτάται στον πίνακα …

Αρχεία προστατευμένα με password Read more »

Όσοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με την εγγραφή τους καλούνται να έρθουν την Τρίτη 11/03/2014 10-12 π.μ. από το γραφείο ΔΑ2 για διευθέτηση του ζητήματος. Επίσης να γνωρίζεται ότι την άλλη εβδομάδα θα ζητηθεί λίστα με τους εγγεγραμμένους από τη Γραμματεία για …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι Read more »

Τα μαθήματα ΜΕΚ Ι Θεωρία και Εργαστήριο θα αρχίσουν την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014. Θεωρία κάθε Δευτέρα 15-17 μμ (Α011) και τα Εργαστήρια Τρίτη και Πέμπτη 15-17, 17-19 και 19-21. Όλα τα Εργαστήρια θα γίνονται στην αίθουσα Γ018 του Εργαστηρίου.

Παρά το μικρό τεχνικό πρόβλημα στην αρχή, οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν ηλεκτρονικά χωρίς άλλα προβλήματα. Επισυνάπτεται η λίστα με τους εγγεγραμμένους. Λίστα εγγραφών Τονίζεται ότι: 1) Διπλές εγγραφές σπουδαστών στο ίδιο Τμήμα αφαιρέθηκαν. 2) Όπου υπήρχαν εγγραφές του ίδιου σπουδαστή σε …

Ολοκλήρωση εγγραφών Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι Read more »

Όσοι βιάστηκαν να γραφτούν στο Τμήμα Τρίτης 15-17 πριν ανοίξουν οι εγγραφές στα άλλα τμήματα, και θέλουν να αλλάξουν, παρακαλώ να μου στείλουν τα στοιχεία τους. Όσοι επίσης από σφάλμα εγγράφησαν σε 2 τμήματα επίσης να μου στείλουν τα στοιχεία …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι Read more »

Από αυτό το εξάμηνο, και σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αριθμός Φύλλου 3527, 20/12/2013) θα υπάρχει ενιαία βαθμολογία για Εργαστηριακά και αντίστοιχα Θεωρητικά μαθήματα (40% βαθμός Εργαστηρίου + 60% βαθμός Θεωρίας). Σε εναρμόνιση με …

Σχετικά με το νέο τρόπο βαθμολόγησης Read more »