Μετά από παράπονα σπουδαστών, αναρτήθηκαν ξανά οι σημειώσεις του μαθήματις σε μορφή pdf. Χρειάζονται password για να ανοίξουν (το ίδιο). Από το σημείο αυτό και πέρα η λειτουργία τους είναι κανονική (διάβασμα, εκτύπωση, κ.λ.π.). Στα αρχεία τύπου exe ισχύει ότι …

Αλλαγή στα προστατευμένα αρχεία του μαθήματος Read more »