Αλλαγή στα προστατευμένα αρχεία του μαθήματος

Μετά από παράπονα σπουδαστών, αναρτήθηκαν ξανά οι σημειώσεις του μαθήματις σε μορφή pdf.

Χρειάζονται password για να ανοίξουν (το ίδιο). Από το σημείο αυτό και πέρα η λειτουργία τους είναι κανονική (διάβασμα, εκτύπωση, κ.λ.π.).

Στα αρχεία τύπου exe ισχύει ότι ίσχυε και προηγουμένως.

Ανατρέξτε στις οδηγίες για άνοιγμα των αρχείων.