Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι βαθμολογίες ΜΕΚ ΙΙ Θεωρίας Ιουνίου 2014 (ισχύει το γνωστό password για άνοιγμα του αρχείου). Διαβάστε μέχρι το τέλος γιατί είναι 3 λίστες. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη βαθμολόγηση παρακαλείστενα προσέλθετε στο γραφείο ΔΑ2 …

Βαθμολογίες ΜΕΚ II Θεωρίας Ιουνίου 2014 Read more »

Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Θεωρίας Ιουνίου 2014 (ισχύει το γνωστό password για άνοιγμα του αρχείου). Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη βαθμολόγηση παρακαλείστενα προσέλθετε στο γραφείο ΔΑ2 ΜΟΝΟ την Δευτέρα 07/07/2014 και ώρες 12:00 – …

Βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Θεωρίας Ιουνίου 2014 Read more »

Όσοι έχουν δικαίωμα να δώσουν Επαναληπτική Εξέταση στο Εργαστήριο ΜΕΚ ΙΙ καλούνται να προσέλθουν στον χώρο του Εργαστηρίου ΜΕΚ (Γ018) την Δευτέρα 07/07/2014 και ώρα 16:00. Η εξέταση θα είναι μία και θα καλύπτει όλη την ύλη που διδάχθηκε στο …

Επαναληπτική εξέταση Εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ Read more »

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 07/07/2014, ώρα 18:30 – 21:30 στο αμφιθέατρο Α011. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του Εργαστηρίου θα πρέπει να υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός σε 3 από τα …

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΜΕΚ Ι Εργαστηρίου Read more »

Παρατίθενται οι βαθμολογίες του Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι όλων των τμημάτων. Οι κωδικοί για άνοιγμα των αρχείων είναι αυτοί που ισχύουν για όλο το εξάμηνο. Όσοι έχουν περάσες 3 ή 4 εξετάσεις ο τελικός βαθμός προκύπτει σαν μέσος όρος των 3 …

Βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Εργαστηρίου Read more »

Στο συνημμένο αρχείο εμφανίζονται οι βαθμολογίες του Εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ Τμήματος Πέμπτης 7-9 μμ (ισχύει το γνωστό password). Όσοι έχουν πάνω από 3 επιτυχυμένες εξετάσεις περνούν το Εργαστήριο (ο τελικός τους βαθμός αναγράφεται στην τελευταία στήλη). Όσοι έχουν 1 ή …

Βαθμολογίες Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι, Τμήμα Πέμπτης 7-9μμ Read more »