Το μάθημα Σύγχρονες Τεχνολογίες ΜΕΚ (πρώην ΜΕΚ ΙΙ) και το αντίστοιχο εργαστήριο θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα 06/10/2014, και σύμφωνα με το ανακοινωθέν ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι εγγραφές για το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά το πρώτο μάθημα της θεωρίας.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι βαθμολογίες ΜΕΚ ΙI Θεωρίας Σεπτεμβρίου 2014 (ισχύει το γνωστό password για άνοιγμα του αρχείου). Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη βαθμολόγηση παρακαλείστενα προσέλθετε στο γραφείο ΔΑ2 ΜΟΝΟ την Δευτέρα 22/09/2014 και ώρες 12:00 – …

Βαθμολογίες ΜΕΚ IΙ Θεωρίας Σεπτεμβρίου 2014 Read more »

Στο επισυναπτόμενο αρχείο εμφανίζονται οι βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Θεωρίας Σεπτεμβρίου 2014 (ισχύει το γνωστό password για άνοιγμα του αρχείου). Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τη βαθμολόγηση παρακαλείστενα προσέλθετε στο γραφείο ΔΑ2 ΜΟΝΟ την Δευτέρα 22/09/2014 και ώρες 12:00 – …

Βαθμολογίες ΜΕΚ Ι Θεωρίας Σεπτεμβρίου 2014 Read more »