Παρατίθεται ανανεωμένη βαθμολογία ΜΕΚ Θεωρίας Ιουνίου 2015. Υπήρχε κάποιο μπέρδεμα με τις λίστες της Γραμματείας (οι βαθμολογίες δεν έχουν αλλάξει). Όσοι εμφανίζονται εκτός λίστας να απευθυνθούν στη Γραμματεία για διευθέτηση του θέματος Βαθμολογία  

Στις εξετάσεις ΜΕΚ και Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ στις 15 και 16/6/2015 θα υπάρχει ένα κομμάτι θεωρητικών ερωτήσεων και ένα κομμάτι επίλυσης ασκήσεων. Στο θεωρητικό κομμάτι (1ο μέρος) όλες οι σημειώσεις θα είναι κλειστές. Στο κομμάτι των ασκήσεων (2ο μέρος) οι …

Διευκρίνηση για τις εξετάσεις ΜΕΚ και Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ στις 15 και 16/6/2015 Read more »

Παρατίθενται οι βαθμολογίες των εξετάσεων Εργαστηρίου ΜΕΚ όλων των τμημάτων. Ο κωδικός για άνοιγμα του αρχείου είναι αυτός που ίσχυσε για όλο το εξάμηνο. Όσοι έχουν περάσες περισσότερες από 3 εξετάσεις έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Εργαστηρίου. Ο τελικός …

Βαθμολογίες ΜΕΚ Εργαστηρίου και Επαναληπτική Εξέταση Read more »