Βαθμολογίες ΜΕΚ Εργαστηρίου και Επαναληπτική Εξέταση

Παρατίθενται οι βαθμολογίες των εξετάσεων Εργαστηρίου ΜΕΚ όλων των τμημάτων.

Ο κωδικός για άνοιγμα του αρχείου είναι αυτός που ίσχυσε για όλο το εξάμηνο.

Όσοι έχουν περάσες περισσότερες από 3 εξετάσεις έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Εργαστηρίου. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει σαν μέσος όρος των 3 καλύτερων βαθμών, αφού ληφθούν υπόψη και οι εργασίες, και θα αναρτηθεί σε αργότερο χρόνο.

Όσοι έχουν περάσει λιγότερες από 3 εξετάσεις θα πρέπει να προσέλθουν στην επαναληπτική εξέταση για να δώσουν τα τεστ που δεν έχουν περάσει, ώστε τελικά να έχουν 3 τεστ με προβιβάσιμο βαθμό.

Η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου ώρα 15:00 στην αίθουσα Α213.

15:00 – 15:30 1ο τεστ

15:30 – 16:00 2ο τεστ

16:00 – 16:30 3ο τεστ

16:30 – 17:00 4o τεστ

 Βαθμολογία