Διευκρίνηση για τις εξετάσεις ΜΕΚ και Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ στις 15 και 16/6/2015

Στις εξετάσεις ΜΕΚ και Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ στις 15 και 16/6/2015 θα υπάρχει ένα κομμάτι θεωρητικών ερωτήσεων και ένα κομμάτι επίλυσης ασκήσεων.

Στο θεωρητικό κομμάτι (1ο μέρος) όλες οι σημειώσεις θα είναι κλειστές.

Στο κομμάτι των ασκήσεων (2ο μέρος) οι σπουδαστές μπορούν να έχουν ανοιχτά:

  • Ότι βιβλία επιθυμούν.
  • Τις σημειώσεις του μαθήματος που κατέβασαν από τον ιστοχώρο (εκτυπωμένα αρχεία pdf).

Δεν θα επιτραπούν χειρόγραφες ή φωτοτυπημένες χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι σπουδαστές να έχουνα οπωσδήποτε μαζί τους μπλέ ή μαύρο στυλό, αριθμομηχανή και διορθωτικό υγρό (blanco).