Ανανεωμένη βαθμολογια ΜΕΚ Θεωρίας Ιουνίου 2015

Παρατίθεται ανανεωμένη βαθμολογία ΜΕΚ Θεωρίας Ιουνίου 2015.

Υπήρχε κάποιο μπέρδεμα με τις λίστες της Γραμματείας (οι βαθμολογίες δεν έχουν αλλάξει).

Όσοι εμφανίζονται εκτός λίστας να απευθυνθούν στη Γραμματεία για διευθέτηση του θέματος

Βαθμολογία