Παρατίθεται συνημμένη η τελική βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ Εαρινού 2015 – 2016. Σαν μία τελευταία βοήθεια σε όσους δεν κατάφεραν και μετά από τις επαναληπτικές εξετάσεις να επιτύχουν, αποφασίστηκε ότι για όσους από τους σπουδαστές δεν πέτυχαν βαθμό πάνω από 5 …

Τελική Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ Εαρινού 2015 – 2016 Read more »

Οι Επαναληπτικές εξετάσεις Εργαστηρίου ΜΕΚ (και για τα 3 τεστ) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/06/2016 ώρες 19-21, στην αίθουσα του Εργαστηρίου (ή σε άλλη μεγαλύτερη αίθουσα που θα βρεθεί, και στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ανακοίνωση στην πόρτα του Εργαστηρίου).

Παρατίθενται οι βαθμολογίες όλων των τεστ ΜΕΚ (το password είναι αυτό που ίσχυσε όλο το εξάμηνο). Όσοι δεν έχουν περάσει κάποιο ή κάποια από τα τεστ καλούνται στις επαναληπτικές εξετάσεις των αντίστοιχων τεστ (ονόματα με κόκκινο). Για ημέρα και ώρα …

Βαθμολογίες τεστ Εργαστηρίου ΜΕΚ Read more »

Η 3η Εξέταση Εργαστηρίου ΜΕΚ για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν την προηγούμενη εβδομάδα θα γίνει την Δευτέρα 06/06/2016 ώρα 19:00 – 19:30 μμ στην αίθουσα του Εργαστηρίου.