Επαναληπτικές εξετάσεις Εργαστηρίου ΜΕΚ

Οι Επαναληπτικές εξετάσεις Εργαστηρίου ΜΕΚ (και για τα 3 τεστ) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/06/2016 ώρες 19-21, στην αίθουσα του Εργαστηρίου (ή σε άλλη μεγαλύτερη αίθουσα που θα βρεθεί, και στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ανακοίνωση στην πόρτα του Εργαστηρίου).