3η Εξέταση Εργαστηρίου ΜΕΚ για αυτούς που δεν ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα

Η 3η Εξέταση Εργαστηρίου ΜΕΚ για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν την προηγούμενη εβδομάδα θα γίνει την Δευτέρα 06/06/2016 ώρα 19:00 – 19:30 μμ στην αίθουσα του Εργαστηρίου.