Τελική Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ Εαρινού 2015 – 2016

Παρατίθεται συνημμένη η τελική βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ Εαρινού 2015 – 2016.

Σαν μία τελευταία βοήθεια σε όσους δεν κατάφεραν και μετά από τις επαναληπτικές εξετάσεις να επιτύχουν, αποφασίστηκε ότι για όσους από τους σπουδαστές δεν πέτυχαν βαθμό πάνω από 5 και στα 3 τεστ, αλλά ο μέσος όρος τους ήταν πάνω από 4, να σταλεί στη Γραμματεία βαθμός ίσος με 4 (ώστε ίσως μαζί με τη θεωρία το περάσουν).

Τελική βαθμολογία

(το password είναι το γνωστό).