Παρακαλούνται όσοι έχουν πάρει το μάθημα (Θεωρία ή και Εργαστήριο) να προσέλθουν την Δευτέρα 17/10/2016, ώρα 11-13 στο προγραμματισμένο μάθημα Θεωρίας, ώστε να κανονισθούν και τα Εργαστηριακά τμήματα.