Παρατίθενται οι βαθμολογίες 1ου και 2ου τεστ Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ. Επίσης και η τελική βαθμολογία για τους επιτυχόντες. Όσοι δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στις 2 εξετάσεις θα πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη επαναληπτική εξέταση. Η ημερομηνία της επαναληπτικής εξέτασης …

Βαθμολογίες 1ου και 2ου τεστ Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ (ενημέρωση) Read more »

Παρατίθενται οι βαθμολογίες 1ου και 2ου τεστ Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ. Επίσης και η τελική βαθμολογία για τους επιτυχόντες. Όσοι δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στις 2 εξετάσεις θα πρέπει να προσέλθουν στην αντίστοιχη επαναληπτική εξέταση. Η ημερομηνία της επαναληπτικής εξέτασης …

Βαθμολογίες 1ου και 2ου τεστ Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ Read more »

Την ερχόμενη Παρασκευή 20/01/2017 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η 2η εξέταση του Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών Μ.Ε.Κ.. Η εξέταση θα γίνει στην αίθουσα του Εργαστηρίου (ή εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια μεγαλύτερη αίθουσα θα υπάρξει ανακοίνωση στην πόρτα του Εργαστηρίου).

Την Τρίτη 10/01/2017 δε θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιων ΜΕΚ, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Θα γίνει αναπλήρωση σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανάρτηση.