Παρατίθεται συνημμένη η τελική βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ, μετά από τις επαναληπτικές εξετάσεις. Ισχύει το password που ίσχυσε όλο το εξάμηνο. Για όσους δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό, καθώς και για παλαιούς σπουδαστές που δεν είχαν περάσει το Εργαστήριο τα προηγούμενα έτη …

Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ (12 Ιουνίου 2017) Read more »

Παρατίθεται συνημμένη η βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ. Ισχύει το password που ίσχυσε όλο το εξάμηνο. Σε κάθε μία από τις 3 ασκήσεις υπάρχει η βαθμολογία της εργασίας, της εξέτασης και η συνδυασμένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με τον τρόπου που …

Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ (6 Ιουνίου 2017) Read more »

Επειδή αρκετοί σπουδαστές την ώρα που ανακοινώθηκε για την Επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου έχουν εξέταση σε άλλο Εργαστήριο, η ώρα μετατίθεται κατά 2 ώρες. Έτσι λοιπόν η Επαναληπτική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8/6 ώρα 17:00-19:00 στο Εργαστήριο ΜΕΚ (ή σε άλλες …

Επαναληπτική Εξέταση (update) Read more »

Την Πέμπτη 8/6 ώρα 15:00-17:00 στο Εργαστήριο ΜΕΚ (ή σε άλλες αίθουσες που θα αποφασισθούν εκείνη την ώρα) θα διεξαχθεί επαναληπτική εξέταση για το Εργαστήριο. Σημειώνονται τα παρακάτω: Όποιος είναι ικανοποιημένος από την βαθμολογία του (έστω και κάτω από 5) …

Επαναληπτική Εξέταση Read more »

Παρατίθεται συνημμένη η βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ (εκτός τμήματος Τετάρτης 13-15). Ισχύει το password που ίσχυσε όλο το εξάμηνο. Σε κάθε μία από τις 3 ασκήσεις υπάρχει η βαθμολογία της εργασίας, της εξέτασης και η συνδυασμένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται …

Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ (1 Ιουνίου 2017) Read more »