Η KTM SEE θα ήθελε να προσλάβει 2 σπουδαστές για πρακτική άσκηση για το τρέχων εξάμηνο. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει καλή γνώση ΜΕΚ και κυρίως αγάπη για το αντικείμενο και τις μοτοσυκλέτες. Καλό θα είναι να υπάρχει και προηγούμενη ενασχόληση …

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην KTM SEE Read more »

Τα μαθήματα θεωρίας Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ θα αρχίσουν κανονικά από την Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα αντίστοιχο Εργαστήριο θα αρχίσει από την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 μετά από τις εγγραφές στην Γραμματεία