Τα μαθήματα Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Δευτέρα 20/11/2017, τόσο η Θεωρία όσο και το Εργαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι στο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί η 1η εξέταση.