Παρατίθεται η τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου Σύγχρ. Τεχν. ΜΕΚ. Για όσους μετά και την επαναληπτική εξέταση δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό θα υπάρξει και μία τελευταία συνολική επαναληπτική Εξέταση. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/02/2018 ώρα 14:00 στο χώρο του Εργαστηρίου. Θα …

Βαθμολογία Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ – Τελική βαθμολογία Read more »

Παρατίθεται η τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου. Για όσους δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό και επιθυμούν να δώσουν Επαναληπτική Εξέταση, αυτή θα είναι συνολική σε όλη την ύλη και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/02/2018 ώρα 17:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου. Βαθμολογία

Παρατίθεται η βαθμολογία του Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ. Η επαναληπτική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18/01/2018 ώρα 15:00 στο χώρο του Εργαστηρίου. Όσοι δεν έχουν περάσει κάποιο (ή και τα δύο) από τα τεστ θα το (ή τα) ξαναγράψουν. Βαθμολογία

Επισυνάπτεται η βαθμολογία της 2ης εξέτασης Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ. Το password είναι το γνωστό που ισχύει σε όλο το τρέχων εξάμηνο, Θα ακολουθήσει η τελική βαθμολογία, ώστε όσοι είναι στο όριο να γνωρίζουν εάν θα πρέπει να προσέλθουν στην επαναληπτική …

Βαθμολογία 2ης εξέτασης Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ Read more »