Μετατίθεται 1 ημέρα αργότερα. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/02/2018 (και όχι Τετάρτη 14/02/2018) ώρα 17:00 στο χώρο του Εργαστηρίου.