Παρατίθεται συνημμένη η βαθμολογία της 1ης εξέτασης Εργαστηρίου ΜΕΚ Εαρινού 2017-2018 (το password είναι το γνωστό). Η γενική εικόνα και τα ποσοστά ήταν αρκετά καλά. Όσοι δεν έγραψαν πάνω από 5 δεν πρέπει να απογοητεύονται, θα έχουν ευκαιρίες να το …

Εργαστήριο ΜΕΚ, 1η εξέταση, Βαθμολογία Read more »

Μετά τις αλλαγές – προσθήκες σπουδαστών, κλπ. παρατίθεται ο μέχρι τώρα κατάλογος τμημάτων. Καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, παρά το γεγονός ότι τα τμήματα είναι υπερπλήρη. Ειδικά για το τμήμα Τετάρτης 15-17, θα ήταν καλό κάποιοι …

Εργαστήριο ΜΕΚ – Τμήματα Read more »