Παρατίθεται συνημμένη η τελική βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ. Τελική βαθμολογία Η επαναληπτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/06/2018 ώρα 11:30 πμ στο χώρο του Εργαστηρίου (Τετάρτη και Πέμπτη έχει απεργίες). Η εξέταση θα είναι ανά μισάωρα (επαναληπτική στην 1η εξέταση, στην 2η …

Βαθμολογία Εργαστηρίου ΜΕΚ και επαναληπτική εξέταση Read more »

Για όσους ενδιαφέρονται, την Πέμπτη 17/05/2018, αντί για κανονικό μάθημα Εργαστηρίου ΜΕΚ (που αναβλήθηκε) θα κάνω μία παρουσίαση για χρήση Φυσικού Αερίου σε κινητήρες. Ώρα 17-19 περίπου στο Εργαστήριο ΜΕΚ. Η παρουσία σας φυσικά είναι προαιρετική.