Εγγράφηκαν 371 σπουδαστές. Χρησιμοποιήθηκε αλγόριθμος για την κατανομή σε τμήματα, και σε μεγάλο ποσοστό  σπουδαστών άνω του 70%) ικανοποιήθηκε η πρώτη προτίμησή τους. Από την άλλη πλευρά 37 σπουδαστές, με βάσει τις προτιμήσεις τους, δεν κατέστη δυνατόν να μπουν σε …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ – Κατανομή Read more »

Διευκρινίζεται ότι: Εάν κάποιος δεν δηλώσει, ή δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει το μάθημα, να μην εγγραφεί στο Εργαστήριο. Έχουν εγγραφεί πάνω από 360 άτομα, και έχει γίνει το αδιαχώρητο. Εάν κάποιος εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία να το δηλώσει τώρα …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Read more »

Όσοι δικαιούνται προφορικής εξέτασης για το μάθημα Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ, καλούνται για εξέταση στο Εργαστήριο Γ018 την Τρίτη 02/04/2019 11 πμ. Να προσκομισθούν οι κατάλληλες βεβαιώσεις της Γραμματείας.

Για το Εργαστήριο ΜΕΚ αυτό το εξάμηνο, και λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού σπουδαστών, θα σχηματισθούν 18 διαφορετικές ομάδες, οι οποίες θα έχουν εργαστηριακή άσκηση εναλλάξ κάθε εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έχουν άσκηση 9 τμήματα. Όπως διευκρινίστηκε στο μάθημα, …

Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Read more »

Όσοι δικαιούνται προφορικής εξέτασης για το μάθημα Σύγχρονων Τεχνολογιών ΜΕΚ, καλούνται για εξέταση στο Εργαστήριο Γ018 την Τρίτη 11 πμ. Να προσκομισθούν οι κατάλληλες βεβαιώσεις της Γραμματείας.

Την Τρίτη 26/03/2019, στο προγραμματισμένο μάθημα 09-10 στην Α011, δεν θα πραγματοποιηθούν Ασκήσεις κλπ. Αντί για αυτό θα γίνει μία γρήγορή επανάληψη στο πρώτο μάθημα, σχετικά με το βασικό τρόπο λειτουργίας των ΜΕΚ, η κατανόηση του οποίου είναι πολύ βασική …

Μηχανές Εσωτερική Καύσης, μάθημα Τρίτη 26/03/2019 Read more »

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης, διευκρινίζονται ακόμα τα παρακάτω, μόνο για όσους επιθυμούν πτυχίο ΤΕΙ: Εάν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός Εργαστηρίου (ίσος ή μεγαλύτερος του 5 δηλαδή) από προηγούμενο έτος, αυτός θα προσμετρηθεί στην συνολική τελική βαθμολογία του μαθήματος σύμφωνα με τα …

Διευκρίνηση Νο.2 για τον τρόπο Βαθμολόγησης μαθήματος ΜΕΚ, Εαρινό Εξ. 2018-2019 Read more »

Με σκοπό να εκτιμηθεί ο αριθμός των απαραίτητων Εργαστηριακών τμημάτων για το μάθημα θα πρέπει να γίνουν προεγγραφές. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος παρακαλούνται να συμπληρώσουν (1 μόνο φορά και με κεφαλαίους χαρακτήρες) την παρακάτω συνημμένη …

Προεγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ Read more »

Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η βαθμολόγηση του μαθήματος Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) εξηγήθηκε στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου. Για αποφυγή παρεξηγήσεων και παρανοήσεων, θα τον παραθέσω και πάλι, αναλυτικά και με παραδείγματα. Η βαθμολογία του μαθήματος πλέον …

Διευκρίνηση για τον τρόπο Βαθμολόγησης μαθήματος ΜΕΚ, Εαρινό Εξ. 2018-2019 Read more »