Εγγραφές Εργαστηρίου ΜΕΚ

Για το Εργαστήριο ΜΕΚ αυτό το εξάμηνο, και λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού σπουδαστών, θα σχηματισθούν 18 διαφορετικές ομάδες, οι οποίες θα έχουν εργαστηριακή άσκηση εναλλάξ κάθε εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έχουν άσκηση 9 τμήματα. Όπως διευκρινίστηκε στο μάθημα, η άσκηση θα είναι 1 ώρα, και θα είναι καθαρά εργαστηριακή. Η θεωρία που συνδέετε με την συγκεκριμένη άσκηση θα παρουσιάζεται στην παράδοση της Τρίτης 09-10, που προηγείτε της εργαστηριακής άσκησης.

Για να μην υπάρχουν παράπονα. ο κάθε σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει πρώτη, δεύτερη και τρίτη επιλογή τμήματος (με αυτή τη σειρά προτίμησης). Επειδή προφανώς κάποιες ώρες θα είναι πιο ¨δημοφιλείς”, στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί αλγόριθμος για να ισομοιράσει τους φοιτητές σε όλα τα τμήματα, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις τους. Αυτό ίσως δεν καταστεί δυνατόν για το σύνολο των σπουδαστών, αλλά στο παρελθόν είχε δουλέψει πολύ καλά. Στη συνέχεια κάθε ένα από τα 9 τμήματα θα σπάσει σε 2 τμήματα. Για παράδειγμα θα υπάρχει τμήμα Τρίτης 11-12 (Α) και (Β) που θα παρακολουθεί το Εργαστήριο εναλλάξ κάθε εβδομάδα.

Οι 9 διαθέσιμες επιλογές είναι:

  • Τρίτη 11-12
  • Τρίτη 12-13
  • Τρίτη 13-14
  • Τετάρτη 14-15
  • Τετάρτη 15-16
  • Τετάρτη 16-17
  • Τετάρτη 17-18
  • Τετάρτη 18-19
  • Τετάρτη 19-20

Παρακαλώ διαβάστε τις διευκρινιστικές ανακοινώσεις για τη βαθμολογία, πριν προχωρήσετε σε εγγραφή.

Επίσης σας παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, και κάνετε ΜΟΝΟ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.

Επίσης μην καταχωρείτε 3 φορές την ίδια επιλογή τμήματος. Αυτό αυτόματα θα στείλει την αντίστοιχη καταχώρηση τελευταία στη λίστα προτεραιοτήτων.