Καλούνται όσοι σπουδαστές δικαιούνται προφορικής εξέτασης να προσέλθουν την Πέμπτη 25/7 11:00 πμ στον χώρο του Εργαστηρίου (Γ018) για να εξετασθούν. Να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους την βεβαίωση της Γραμματείας. Επίσης την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα, όσοι σπουδαστές …

Προφορική εξέταση στα ΜΕΚ και βεβαιώσεις Read more »