Από σφάλμα δεν έχουν περαστεί στο σύστημα οι βαθμολογίες Εργαστηρίου ΜΕΚ αρκετών σπουδαστών (κυρίως αυτών που δεν έδωσαν Θεωρία). Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, θα περαστούν το συντομότερο δυνατόν.