Αύριο Τετάρτη 27/11/2019 θα γίνει το 3ο Εργαστήριο ΜΕΚ Ι για τα Τμήματα Τετάρτη 15-16 (Α) και Τετάρτη 16-17 (Α). Η εκφώνηση και περιγραφή της 2ης άσκησης είναι διαθέσιμα για κατέβασμα στον παρόντα ιστοχώρο.

Αύριο Τετάρτη 13/11/2019 θα γίνει το 2ο Εργαστήριο ΜΕΚ Ι για τα Τμήματα Τετάρτη 15-16 (Α) και Τετάρτη 16-17 (Α). Η εκφώνηση και περιγραφή της άσκησης είναι διαθέσιμα για κατέβασμα στον παρόντα ιστοχώρο.  

Σήμερα Τετάρτη 06/11/2019 δε θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο. Ήδη έχουν χαθεί 2 μαθήματα (κατάληψη και 28η Οκτωβρίου) και πρέπει να προχωρήσει λίγο η Θεωρία, ώστε να υπάρχει κάποιο νόημα στις μετρήσεις που θα πάρουμε στο Εργαστήριο. Έτσι το επόμενο μάθημα …

Εργαστήριο ΜΕΚ, Τετάρτη 06/11/2019 αναβολή, και κατανομή σε τμήματα Read more »