Δυστυχώς το, 1ης επιλογής βιβλίο, που έχω προτείνει Βασικές Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, 2η έκδοση (Heywood John B.) δεν θα είναι διαθέσιμο από τον εκδοτικό οίκο, μέχρι το καλοκαίρι. Θα πρέπει άμεσα, μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020 να προχωρήσετε στην δήλωση …

Βιβλίο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Ι Read more »