Οι εξ΄ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση για το μάθημα ΜΕΚ ΙΙ θα συνεχισθεί για όσο χρόνο χρειασθεί, και θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 10:00 – 13:00. Η πρόθεσή μου είναι να γίνεται μαγνητοσκόπηση της συνεδρίας, ώστε να υπάρχει και εκ’ των υστέρων …

ΜΕΚ ΙΙ – Συνεδρίες MS Teams Read more »

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα αρχίσει πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως διαλέξεων για το μάθημα ΜΕΚ ΙΙ (σύγχρονων, με τη φυσική μου παρουσία στον Η/Υ και σχολιασμό – επεξήγηση των διαφανειών, ερωτήσεις, απαντήσεις, κλπ.). Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams του ΠΑΔΑ …

ΜΕΚ ΙΙ – Προγραμματισμός εξ αποστάσεως διαλέξεων Read more »