ΜΕΚ ΙΙ – Συνεδρίες MS Teams – Μαγνητοσκόπηση (4)

Το online μάθημα ΜΕΚ ΙΙ της 27/04/2020 (Ζυγοστάθμιση Πολυκύλινδρων Κινητήρων, Μέρος 3ο), μπορείτε να το παρακολουθήσετε offline στον παρακάτω σύνδεσμο:

video