ΜΕΚ ΙΙ – Συνεδρίες MS Teams – Μαγνητοσκόπηση (5)

Το online μάθημα ΜΕΚ ΙΙ της 04/05/2020 (Ζυγοστάθμιση Πολυκύλινδρων Κινητήρων, Μέρος 4ο), μπορείτε να το παρακολουθήσετε offline στον παρακάτω σύνδεσμο:

video