ΜΕΚ ΙΙ – Συνεδρίες MS Teams – Μαγνητοσκόπηση (8)

Το online μάθημα ΜΕΚ ΙΙ της 25/05/2020 (Συστήματα Μετεπεξεργασίας Καυσαερίων), μπορείτε να το παρακολουθήσετε offline στον παρακάτω σύνδεσμο:

video