ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση

Τα απαραίτητα αρχεία υπολογιστή, καθώς και video με οδηγίες για την online εξέταση ΜΕΚ ΙΙ εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2020, μπορούν να ληφθούν από την παρακάτω σελίδα:

Ιστοσελίδα με αρχεία και video με οδηγίες online εξέτασης