Στο eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί ανακοίνωση και σχετικό ερωτηματολόγιο για την αποδοχή ή όχι των όρων εξέτασης του μαθήματος για την Εξεταστική Εαρινής περιόδου 2019-2020. Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων.

Στην ιστοσελίδα  http://icelab.uniwa.gr/mek_ii_online_exam_1/  που είναι διαθέσιμη μέσω συνδέσμου σε σχετική ανακοίνωση, αλλά πλέον είναι και άμεσα προσβάσιμη από το menu (Αρχεία –> ΜΕΚ ΙΙ Online Εξέταση), έχουν αναρτηθεί νέες οδηγίες (video) και ένα νέο αρχείο με settings για τον Safe …

ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση (2) Read more »