ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση (2)

Στην ιστοσελίδα  http://icelab.uniwa.gr/mek_ii_online_exam_1/  που είναι διαθέσιμη μέσω συνδέσμου σε σχετική ανακοίνωση, αλλά πλέον είναι και άμεσα προσβάσιμη από το menu (Αρχεία –> ΜΕΚ ΙΙ Online Εξέταση), έχουν αναρτηθεί νέες οδηγίες (video) και ένα νέο αρχείο με settings για τον Safe Exam Browser, για αυτούς που επιθυμούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, να χρησιμοποιήσουν το MSTeams από τον υπολογιστή τους (που διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο). Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι είναι πιο βολική η χρήση από το κινητό.

Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτημένος (για άλλη μία φορά) ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης του μαθήματος (που θα χρησιμοποιηθεί και για την εξέταση).