Αποδοχή όρων online εξέτασης μαθήματος

Στο eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί ανακοίνωση και σχετικό ερωτηματολόγιο για την αποδοχή ή όχι των όρων εξέτασης του μαθήματος για την Εξεταστική Εαρινής περιόδου 2019-2020.

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων.