Αρχίζοντας από αυτό το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, η επικοινωνία, οι ανακοινώσεις και τα αρχεία του μαθήματος θα γίνονται πρωτίστως από το eclass του μαθήματος ΜΕΚ Ι (και το αντίστοιχο για το μάθημα εαρινού εξαμήνου ΜΕΚ ΙΙ). Ο παρών ιστοχώρος του …

Επικοινωνία και ανακοινώσεις για τα μαθήματα ΜΕΚ Ι και ΜΕΚ ΙΙ Read more »