Επικοινωνία και ανακοινώσεις για τα μαθήματα ΜΕΚ Ι και ΜΕΚ ΙΙ

Αρχίζοντας από αυτό το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, η επικοινωνία, οι ανακοινώσεις και τα αρχεία του μαθήματος θα γίνονται πρωτίστως από το eclass του μαθήματος ΜΕΚ Ι (και το αντίστοιχο για το μάθημα εαρινού εξαμήνου ΜΕΚ ΙΙ).

Ο παρών ιστοχώρος του Εργαστηρίου icelab.uniwa.gr θα συνεχίσει να υφίσταται και να ανανεώνεται. Όμως πλέον η βαρύτητα μετατοπίζεται προς το eclass. Παρόλα αυτά, η διανομή μεγάλων αρχείων θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά από τον παρόντα ιστοχώρο, καθώς στο eclass υπάρχει όριο για το μέγεθος των αρχείων.

Για τον λόγο αυτό οι φοιτητές θα πρέπει να εγγράφονται στο eclass των παραπάνω μαθημάτων, ώστε να λαμβάνουν με e-mail τις ανακοινώσεις, να μπορούν να κατεβάζουν το υλικό του μαθήματος, να παραδίδουν εργασίες κλπ..