Γενικά βοηθήματα για ΜΕΚ

 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Συστήματα Αυτοκινήτου 2
Τεχνολογία Υλικών Αυτοκινήτου

 

Τα παραπάνω είναι ελεύθερα διαθέσιμα από το Παιδαγωγκό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρηκευμάτων (www.pi-schools.gr) , από όπου και μπορούν να βρεθούν πολλά άλλα χρήσιμα συγράμματα.

Το θέμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Με λίγο ψάξιμο στο διαδίκτυο μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά βιβλία και κείμενα (κυρίως αγγλόγλωσσα αλλά και μερικά ελληνικά). Εάν κάποιος επιθυμεί σοβαρά κάτι συγκεκριμένο ή κάτι επιπλέον, μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο μήπως και το βρούμε.