Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Θεωρία και Εργαστήριο

Παραδόσεις Θεωρίας
Παραδόσεις Θεωρίας (4 διαφάνειες ανά σελίδα)
Παραδόσεις Θεωρίας e-book (με animations)

 

Σημειώσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου

 

Ασκήσεις

 

Πειραματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου

Πληροφορίες για Πειραματική Διάταξη DIDACTA MARK III

 

Πληροφορίες για Βενζινομηχανή Μεταβλητής Συμπίεσης PLINT
1η Άσκηση (PLINT)
1η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)
2η Άσκηση (PLINT)
2η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)
3η Άσκηση (PLINT)
3η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)

 

Πληροφορίες για Πειραματικό Αεριοστρόβιλο DIDACTA T200D