Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

eclass

 

Θεωρία και Εργαστήριο

Παραδόσεις Θεωρίας
Παραδόσεις Θεωρίας (4 διαφάνειες ανά σελίδα)
Παραδόσεις Θεωρίας e-book (με animations)

 

Σημειώσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου

 

Ασκήσεις

 

Πειραματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου

Πληροφορίες για Πειραματική Διάταξη DIDACTA MARK III

 

Πληροφορίες για Βενζινομηχανή Μεταβλητής Συμπίεσης PLINT
Συμπληρωματικές πληροφορίες για Βενζινομηχανή Μεταβλητής Συμπίεσης PLINT

 

1η Άσκηση (PLINT)
1η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)
2η Άσκηση (PLINT)
2η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)
3η Άσκηση (PLINT)
3η Άσκηση, Οδηγίες (PLINT)

 

Πληροφορίες για Πειραματικό Αεριοστρόβιλο DIDACTA T200D