ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην online εξέταση:

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οδηγίες:

Video – οδηγίες εγγραφής στο TCExam

Video – οδηγίες χρήσης MS-Teams και διεξαγωγής εξέτασης στο TCExam

 

Σύνδεσμος γιαTCExam:

TCExam

 

Σύνδεσμοι για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη MEK IΙ στο MS-Teams:

Κανάλι 1:  Τελευταίο ψηφίο ΑΜ 1,2 και 3   link channel 1
Κανάλι 2:  Τελευταίο ψηφίο ΑΜ 4,5 και 6    link channel 2
Κανάλι 3:  Τελευταίο ψηφίο ΑΜ 7 και 8       link channel 3
Κανάλι 4:  Τελευταίο ψηφίο ΑΜ 9 και 0      link channel 4

E-mail άμεσης επικοινωνίας  atheod@uniwa.gr