ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση – old

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην online εξέταση:

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οδηγίες:

Video

Video για χρήση MSTeams μαζί με τον Safe Exam Browser

 

Σύνδεσμος για δημιουργία νέου λογαριασμού TCExam:

TCExam

 

Σύνδεσμοι για κατέβασμα αρχείων:

Safe Exam Browser

Safe Exam Browser Settings File

Safe Exam Browser Settings File με ενεργοποίηση MSTeams

 

Σύνδεσμος για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη ΜΕΚ ΙΙ στο MSTeams:

Link για σύνδεση