Αρχίζοντας από αυτό το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, η επικοινωνία, οι ανακοινώσεις και τα αρχεία του μαθήματος θα γίνονται πρωτίστως από το eclass του μαθήματος ΜΕΚ Ι (και το αντίστοιχο για το μάθημα εαρινού εξαμήνου ΜΕΚ ΙΙ). Ο παρών ιστοχώρος του …

Επικοινωνία και ανακοινώσεις για τα μαθήματα ΜΕΚ Ι και ΜΕΚ ΙΙ Read more »

Στο eclass του μαθήματος έχει αναρτηθεί ανακοίνωση και σχετικό ερωτηματολόγιο για την αποδοχή ή όχι των όρων εξέτασης του μαθήματος για την Εξεταστική Εαρινής περιόδου 2019-2020. Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων.

Στην ιστοσελίδα  http://icelab.uniwa.gr/mek_ii_online_exam_1/  που είναι διαθέσιμη μέσω συνδέσμου σε σχετική ανακοίνωση, αλλά πλέον είναι και άμεσα προσβάσιμη από το menu (Αρχεία –> ΜΕΚ ΙΙ Online Εξέταση), έχουν αναρτηθεί νέες οδηγίες (video) και ένα νέο αρχείο με settings για τον Safe …

ΜΕΚ ΙΙ – Online εξέταση (2) Read more »

Τα απαραίτητα αρχεία υπολογιστή, καθώς και video με οδηγίες για την online εξέταση ΜΕΚ ΙΙ εξεταστικής Ιουνίου – Ιουλίου 2020, μπορούν να ληφθούν από την παρακάτω σελίδα: Ιστοσελίδα με αρχεία και video με οδηγίες online εξέτασης

Παρακαλούνται οι φοιτητές, κατά το διάλλειμα της συνεδρίας τηλεκπαίδευσης της Δευτέρας 25/05/2020, και λίγο μετά τις 11:30 π.μ., να εισέλθουν στον παρακάτω σύνδεσμο για να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του Μαθήματος και του Διδάσκοντα. https://app.modip.uniwa.gr/