Θεοδωρακάκος Ανδρέας

photo_diavatiriou_2011_07_256x256
ΕΠΩΝΥΜΟ Θεοδωρακάκος
ΟΝΟΜΑ Ανδρέας
ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΜΕΚ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105381432 (ΔΑ2), 2105381187 (Γ018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL atheod@uniwa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ Πανεπιστημιούπολη 2, Γ018, ΔΑ2

 

Σύντομο βιογραφικό.